Ελληνικό Κράτος (βιβλιογραφία)

Γελοιογραφία περί της πολιτικής ζωής του τόπου, από το εβδομαδιαίο σατιρικό έντυπο Νέος Αριστοφάνης, το οποίο κυκλοφορούσε από το 1885 έως το 1900

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα, σχετικά με τα ζητήματα της συγκρότησης και της εξέλιξης του Ελληνικού Κράτους, από γεννήσεώς του και μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα.

 

«Ιστορία του Νέου Ελληνισμού». Απόστολος Βακαλόπουλος. Θεσσαλονίκη, Σφακιανάκης Εμμ. & Υιοί (1968).

«Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα». Χριστίνα Αγριαντώνη. Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (1986).

«Ο κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωση της Ελλάδος». Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1996).

«Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία: σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων, 1821-1941». Νίκος Αλιβιζάτος. Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας (1981).

«Η ανθρωπολογία μέσα από τον καθρέφτη: κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης». Michael Herzfeld. Αθήνα, Αλεξάνδρεια (1998).

«Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας». Νίκος Σβορώνος. Αθήνα, Θεμέλιο (1987).

«Η δραχμή: νομισματικά καθεστώτα και δημοσιονομικές διαταραχές στη νεώτερη Ελλάδα». Γιώργος Αλογοσκούφης – Σοφία Λαζαρέτου. Αθήνα, Αθηναϊκή Οικονομική (1997).

«Τα σημεία καμπής στη δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας (1840-1913)». Παναγιώτης Πετράκης. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1992).

«Εθνικός διχασμός και μαζική οργάνωση: οι επίστρατοι του 1916». Γεώργιος Μαυρογορδάτος. Αθήνα, Αλεξάνδρεια (1996).

«Μικρά Ασία, 19ος αι. – 1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες: από το μιλλέτ των Ρωμιών στο ελληνικό Έθνος». Σία Αναγνωστοπούλου. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1997).

«Η δόξα και ο διχασμός: από τα μυστικά αρχεία της Βιέννης, 1908-1916». Πολυχρόνης Ενεπεκίδης. Αθήνα, Μπίρης (1962).

«Χαρίλαος Τρικούπης: η ζωή και το έργο του». Αικατερίνη Φλεριανού. Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων (1999).

«Τα δάνεια της ανεξαρτησίας (1824-1825). Το δημόσιον χρέος επί της βαυαρικής δυναστείας». Ανδρέας Ανδρεάδης. Αθήνα, Εστία (1904).

«Ελληνική οικονομία (1830-1910) και βιομηχανική επανάσταση». Γιώργος Δερτιλής. Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας (1984).

«Προβλήματα ελληνικής συνέχειας». Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1998).

«Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ’ και ΙΘ’ αιώνα». Εμμανουήλ Γεδεών. Αθήνα, Ερμής (1976).

«Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του: πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες». Λύντια Τρίχα, Καίτη Αρώνη-Τσίχλη. Αθήνα, Παπαζήσης (2000).

«Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία (ΙΕ’-ΙΣΤ’ αιώνας)». Σπύρος Ασδραχάς. Αθήνα, Θεμέλιο (1978).

«Αφορία, ακρίβεια και πείνα: οι κρίσεις διατροφής στην ελληνική χερσόνησο». Κώστας Κωστής. Αθήνα, Αλεξάνδρεια (1993).

«Η Ελλάς του 1910-1920». Γεώργιος Βεντήρης. Αθήνα, Ίκαρος (1970).

«Οικονομική ανάπτυξις και τεχνική εκπαίδευσις». Ξενοφών Ζολώτας. Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος (1959).

«Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα: η ελληνική κοινωνία, 1880-1895». Κώστας Βεργόπουλος. Αθήνα, Εξάντας (1994).

«Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 1917-1918». Γεώργιος Λεονταρίτης. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (2000).

«Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική 1916-1936». Θάνος Βερέμης. Αθήνα, Εξάντας (1977).

«Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα, 1830-1880». Μαρία Συναρέλλη. Αθήνα, Θεμέλιο (1986).

«Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 έως το 1974». Παναγιώτης Νούτσος. Αθήνα, Γνώση (1990).

«Λερναίον κράτος».  Γιώργος Δερτιλής. Αθήνα, Καστανιώτης (2000).

«1915. Ο εθνικός διχασμός». Γεώργιος Μαυρογορδάτος. Αθήνα, Πατάκης (2015).

«Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα: η νόθα αστικοποίηση, 1800-1864». Βασίλης Φίλιας. Αθήνα, Σύγχρονα Κείμενα (1974).

«Οικονομία και δικτατορία: η συγκυρία 1925-1926». Θάνος Βερέμης. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1982).

«Ελληνική ναυτιλία, 1776-1835». Βασίλης Κρεμμυδάς. Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (1985).

«Ιστορία του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα». Γιάννης Κορδάτος. Αθήνα, Μπουκουμάνης (1973).

«Οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος, 1828-1997». Αντώνης Μακρυδημήτρης. Αθήνα, Σιδέρης (1997).

«Ελληνική εξωτερική πολιτική, 1830-1981». Κωνσταντίνος Σβολόπουλος. Αθήνα, Εστία (2004).

«Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης: Κ.Κ.Ε. και αστισμός στον μεσοπόλεμο». Άγγελος Ελεφάντης. Αθήνα, Θεμέλιο (1976).

«Η γερμανική πολιτική στην Ελλάδα, 1896-1914». Κώστας Λούλος. Αθήνα, Παπαζήσης (1991).

«Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας από την Επανάσταση του 1821 ώς το κίνημα του Γουδί». Τάσος Βουρνάς. Αθήνα, Αδελφοί Τολίδη (1974).

«Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος-21ος αιώνας». Κώστας Κωστής. Αθήνα, Πόλις (2013).

«Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα». Θάνος Βερέμης – Γιάννης Στεφανίδης. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1999).

«Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων». Ιωάννης Δημάκης. Αθήνα, Θεμέλιο (1991).

«Η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων 1700-1864». Νίκος Βλασσόπουλος. Αθήνα, Ελληνική Ευρωεκδοτική (1996).

«Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920». Γιώργος Δερτιλής. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2014).

«Προστασία και εγγυήσεις: Στάδια και μύθοι της ελληνικής Εθνικής Ολοκλήρωσης (1821-1920)». Κατερίνα Γαρδίκα. Θεσσαλονίκη, Βάνιας (1999).

«Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος: η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην Ελλάδα». Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Αθήνα, Θεμέλιο (1981).

«Η ευγενής μας τύφλωσις..: εξωτερική πολιτική και εθνικά θέματα από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή». Γιάννης Γιαννουλόπουλος. Αθήνα, Βιβλιόραμα (1999).

«Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 1821-1961». Γρηγόριος Δαφνής. Αθήνα, Γαλαξίας (1961).

«Η ασφάλεια του καθεστώτος: πολιτικοί κρατούμενοι, εκτοπίσεις και τάξεις στην Ελλάδα, 1924-1974». Ρούσσος Κούνδουρος. Αθήνα, Καστανιώτης (1978).

«Νεοελληνικός Διαφωτισμός: οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες». Πασχάλης Κιτρομηλίδης. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1996).

«Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου». Μαργαρίτα Δρίτσα. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1990).

«Νόμισμα και πολιτική στην Ελλάδα, 1830-1910». Ιωάννης Κοκκινάκης. Αθήνα, Αλεξάνδρεια (1999).

«Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο, 1833-1843». Ιωάννης Πετρόπουλος. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1997).

«Η εξέλιξη των πολιτικών θεσμών στην Ελλάδα: αναζητώντας μια δύσκολη νομιμοποίηση». Αριστόβουλος Μάνεσης. Αθήνα,  Αντ. Ν. Σάκκουλας (1987).

«Τα πρόσωπα του Καποδίστρια: ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και η νεοελληνική ιδεολογία (1831-1996)». Χριστίνα Κουλούρη-Χρήστος Λούκος. Αθήνα, Πορεία (1996).

«Εκκλησία και πολιτεία: οι σχέσεις τους κατά τον 19ο αιώνα (1833-1852)». Σπύρος Τρωιάνος-Χαρίκλεια Δημακοπούλου. Αθήνα-Κομοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλας (1999).

«Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός». Γεώργιος Μαυρογορδάτος-Χρήστος Χατζηιωσήφ. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (1992).

«Η κρίση του μικροαστικού φιλελευθερισμού στην Ελλάδα του μεσοπολέμου». Αλέξανδρος Κύρτσης. Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (1990).

«Η ξενική εξάρτησις κατά την διαδρομήν του ελληνικού κράτους (1821-1945): πολιτική διαμόρφωσις, εθνική γη, δανειοδότησις». Τάσος Λιγνάδης. Αθήνα, Μιχαλάς (1975).

«Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910): γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις». Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (1982).

«Ο Χαρίλαος Τρικούπης και τα δημόσια έργα». Λύντια Τρίχα. Αθήνα, Καπόν (2001).

Advertisements